Politica de confidentialitate.


Declarația de confidențialitate OferteChirie.ro

OferteChirie.ro consideră confidențialitatea datelor o componentă esențială.

Politica și practicile noastre de protejare a datelor se focusează pe procesarea, schimbul și stocarea corespunzătoare și legală a informațiilor cu caracter personal și totodată pe asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității.

Această declarație de confidențialitate se aplică entității operaționale principale a OferteChirie.ro

OferteChirie procesează și stochează date cu caracter personal în UE și este capabilă să demonstreze la orice moment conformitatea cu legile Uniunii Europene cât și cu principiile stabilite în acest document.

Această declarație de confidențialitate reprezintă politica de confidențialitate completă aplicabilă activităților online ale OferteChirie.ro.
Această declarație explică tipurile de informații pe care le colectăm de la clienți și modul în care utilizăm aceste informații.

Website-ul nostru este în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor (“GDPR”), (Regulament (EU) 2016/679), care este un act legislativ obligatoriu. GDPR creează noi drepturi pentru indivizi și consolidează unele drepturi existente sub Directiva 95/46/EC.

Această declarație este conformă cu GDPR și prin urmare și cu Directiva 95/46/EC și cu regulile naționale până  la data expirarii acestora.

Principii

Politica de protejare a datelor în OferteChirie.ro se bazează pe următoarele principii de protecție a datelor:

  • Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;
  • Colectarea datelor personale se va face numai în scopuri specificate, explicite și legitime și datele nu vor fi procesate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
  • Colectarea datelor personale va fi adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare scopului procesării;
  • Datele personale vor fi acurate și, acolo unde este necesar, actualizate;
  • Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele incorecte sunt șterse sau corectate fără întârziere;
  • Datele personale vor fi păstrate într-o formă ce permite identificarea persoanei vizate și pentru o perioadă nu mai lungă decât cea în care datele personale sunt procesate;
  • Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;
  • Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;
  • Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor.

Datele personale

Date personale înseamnă orice informație care poate fi legată de o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana subiect).
Datele personale includ toate tipurile de informații directe sau indirecte (și anume utilizate în legătură cu alte date) ce se referă la persoana subiect, cum ar fi nume, data de naștere, adrese, adrese de e-mail, numere de telefon, etc.

Colectarea datelor personale

Utilizatorii website-ului nostru care doresc să beneficieze de serviciile noastre și să ne furnizeze informații, pot fi rugați să pună la dispoziție date personale pentru ca OferteChirie.ro să poată opera și îmbunătăți serviciile și afacerile.

Colectăm în primul rând date personale cum ar fi numele, data de naștere, adrese, adrese de e-mail, numere de telefon, buletin, cod numeric personal.

1) Pentru a putea factura serviciile platite & pentru a informa clientii, gratuit, pe e-mail cu privire la noutatile aparute pe site.
2) Pentru identificarea persoanei si validarea contului conform termenilor de utilizare.

Mai mult colectăm date personale pentru alte scopuri cum ar fi statistici, administrare și comunicare, IT și administrarea securității, sisteme de autentificare și autorizare, sisteme de suport, colaborare la proiectele interne.

Vom procesa datele personale doar pentru un scop specificat, explicit și legitim sau pentru un scop cerut de legea locală în țările în care operăm.

Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele numai atât cât este necesar pentru acel scop.

Vom păstra informațiile clientului pentru perioada în care contul său este activ, pentru a îi oferi servicii, pentru a fi conforme cu obligațiile noastre legale sau pentru oricare din scopurile menționate mai sus.
Accesul la datele personale este strict limitat personalului OferteChirie.ro & filialelor companiei care dețin autorizația necesară și nevoia clar definită pentru utilizarea datelor.

Divulgarea datelor personale

Datele personale nu vor fi divulgate persoanelor terțe cu excepția situațiilor în care divulgarea este necesară pentru a putea oferi serviciile noastre. În mod ocazional semnăm contracte cu alte companii și parteneri de afaceri care lucrează în numele nostru, cum ar fi avocați externi pentru a procesa o reclamație în scopul obținerii unei compensații, companii tehnice pentru procesarea și livrarea sistemelor și tehnologiilor care dezvoltă produsele și serviciile noastre și în aceste cazuri vom divulga informațiile necesare.

Partenerilor NU li se va permite să obțină datele personale necesare pentru a își livra sau promova serviciile / produsele.
Nu vom divulga date personale terților cu scopul de a le permite să își comercializeze produsele și serviciile către clienții noștri.
Serviciile acestora for fi promovate strict prin intermediul nostru si nu direct de acestia , in acest fel protejam clientii si datele acestora .

În anumite situații OferteChirie.ro este nevoit să dezvăluie date personale ca și răspuns la cererile autorităților de supraveghere pentru a îndeplini cerințele GDPR. De asemenea vom divulga informații personale daca este cerut de lege, de exemplu pentru a ne conforma cu o citație sau alte procese legale, atunci când considerăm de bună credință că divulgarea datelor este necesară pentru a ne proteja drepturile, siguranța clienților sau siguranța celorlalți, investigarea fraudelor sau ca răspuns la o cerere a guvernului.

Securitatea procesării

Vom procesa datele în mod sigur, vom aplica și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, în mod special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea atât cât și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală.
Întrebări legate de securitatea datelor personale pot fi trimise către e-mail: [email protected]

Accesul și rectificarea sau ștergerea datelor personale

Clienții au dreptul de a solicita în orice moment accesul la, rectificarea, ștergerea sau restricționarea procesării datelor colectate de către noi.
Pentru a ne ajuta să păstrăm datele personale actualizate, recomandăm utilizatorilor să ne informeze despre orice schimbare sau discrepanță. Pentru a vizualiza sau modifica datele personale, pentru a obține informații despre perioada de timp pentru care OferteChirie.ro intenționează să păstreze datele personale sau pentru alte întrebări legate de datele personale vă stăm la dispoziție [email protected] .

Aplicarea la un job

Pentru aplicarea la joburile noastre utilizăm de obicei în scopuri de management un tool extern de recrutare.
Atunci când aplicați pentru un job în cadrul OferteChirie.ro datele personale vor fi procesate și controlate de către OferteChirie.ro
Aplicațiile nu vor fi stocate pentru o perioadă mai mare de timp decât cea necesară și nu vor fi divulgate persoanelor terțe.
Dacă aplicanții doresc să acceseze, să modifice sau să șteargă datele personale, sunt rugați să ne contacteze: [email protected]

E-mailuri de marketing

OferteChirie are dreptul să trimită clienților e-mailuri de marketing cu consimțământul acestora.
Această formă specifică de consimțământ trebuie dată în mod liber, informată specific și precis.
Aceste cereri sunt îndeplinite atunci când clienții au optat să primească e-mailuri de marketing (au aprobat activ).

Clienții vor avea mereu dreptul de a obiecta, la cerere și fără costuri, la procesarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct fără a trebui să furnizeze justificări concrete. Clienții pot face acest lucru dând click pe linkul „Dezabonare” care apare în mesajele de e-mail pe care vi le trimitem sau ne pot trimite un mesaj la [email protected] . O dată ce clientul a obiectat, datele personale ale acelui client nu vor mai fi procesate pentru marketing direct.

E-mailurile de marketing conțin informații pe care le considerăm interesante pentru client, atât cât și știri de ultimă oră legate de produsele și serviciile noastre.

Responsabilitate

OferteChirie.ro este responsabil și va fi capabil să demonstreze la orice moment conformitatea cu GDPR cât și cu principiile stabilite în acest document. OferteChirie.ro va menține sub responsabilitatea sa o arhivă a activităților de procesare ce conține informațiile solicitate de către GDPR și, acolo unde este necesar va pune informațiile la dispoziția autorităților de supraveghere.

Declarația de confidențialitate se află în responsabilitatea Echipei OferteChirie.ro
Orice întrebări legate de această politică de confidențialitate pot fi adresate la e-mail: [email protected] 

Plângeri

Clienții au dreptul să adreseze o plângere legată de procesarea datelor lor personale.
Toate întrebările și plângerile vor fi prelucrate de către Echipa noastră în timp util și în concordanță cu procedurile interne.

În cazul improbabil în care clienții au suferit daune din cauza încălcării drepturilor conform politicii de protecție a datelor personale și OferteChirie.ro nu a tratat plângerea în mod corespunzător, clienții au posibilitatea de a trimite o plângere autorității superioare.

Plângerile pot fi trimise la [email protected] .

Modificări ale acestei politici

Această politică poate fi actualizată din când în când, de exemplu în urma modificării legislației relevante sau schimbări ale structurii în cadrul OferteChirie.ro , În cazul în care se fac modificări ale materialului clienții vor fi notificați pe e-mail sau prin intermediul website-ului înainte ca schimbările să intre în vigoare. Încurajăm clienții să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește practicile noastre de confidențialitate.